AROGYA VIBHAG GROUP-D BHARTI 2016 | FIELD WORKER BHARTI 2016 | POLICE BHARTI 2016 | MAHADISCOM BHARTI 2016
Search Jobs & Results :


Mahila Bal Vikas Last Round Cut Off List, Selection List 2014 - wcdexam.in

Mahila Bal Vikas Last Round Cut Off List, Selection List 2014 - wcdexam.in

Mahila Bal Vikas Last Round Cut Off List, Selection List 2014

महिला व बाल विकास आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे -1

कागदपत्र पडताळणीसाठी पात्र उमेदवारांची अंतरिम निवड व प्रतीक्षा यादी
सांख्यिकी सहाय्यक/ वरिष्ठ लिपीक    कट ऑफ गुण 
कनिष्ठ लिपीक कनिष्ठ सहाय्यक/ लेखा लिपीक      कट ऑफ गुण 
डाटा एंट्री ऑपरेटर      कट ऑफ गुण 
   
मुलाखती साठी पात्र उमेदवारांची यादी 
परिविक्षा अधिकारी       कट ऑफ गुण 
कृषि सहाय्यक    कट ऑफ गुण 
कनिष्ठ काळजी वाहक   कट ऑफ गुण 
पहारेकरी    कट ऑफ गुण 
वॉर्डबॉय/ परिचर/कक्ष सेवक  कट ऑफ गुण 
   
मुलाखती व व्यावसायिक परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी 
स्वयंपाकी   कट ऑफ गुण 
लघुलेखक (निम्न श्रेणी)   कट ऑफ गुण 
   
कागदपत्र पडताळणी, मुलाखती व व्यावसायिक परीक्षेचे दिनांक लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल . 

No comments:

New Jobs

Contact Us

Name

Email *

Message *

| Copyright © 2013 Recruitment 2015 - MahaCityJobs.com