AROGYA VIBHAG GROUP-D BHARTI 2016 | FIELD WORKER BHARTI 2016 | POLICE BHARTI 2016 | MAHADISCOM BHARTI 2016
Search Jobs & Results :


ST Mandal Bharti 2015 Important Dates

ST Mandal Bharti 2015 Important Dates

ST Maha Mandal Bharti 2015 Details Important Dates, Timetable are given below. 

वेळापत्रक ST Mahamandal Bhati 2015
अ. क्र.
कार्यक्रम
दिनांक
पासून
पर्यंत
अर्ज ऑनलाईन नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) करण्याचा कालावधी 
१६.०२.२०१५
१८.०३.२०१५ रोजी रात्री ११.५९ पर्यंत
संगणकीय चलनाद्वारे स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) यांच्या शाखांमध्ये फी स्वीकृतीचा कालावधी
१६.०२.२०१५
२०.०३.२०१५ रोजी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेपर्यंत

अर्ज नोंदणी केल्यानंतर चलनामधील सूचनांनूसार बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरावे.
ज्या उमेदवारांनी बँकेमध्ये दि. २०.०३.२०१५ पर्यंत शुल्क जमा केले असेल त्यांच्यासाठी ऑनलाईन अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख
दि. २४.०३.२०१५ रोजी रात्री ११.५९ पर्यंत
अर्जामध्ये दुरुस्तीसाठीचा कालावधी. या कालावधीत अर्जामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी उमेदवारास एकदाच संधी देण्यात येईल. त्यावेळी उमेदवार अर्जामध्ये कोणतीही दुरुस्ती करू शकतो. (याबाबत सविस्तर सूचना या कालावधीत संकेतस्थळावर उपलब्ध होतील)
दि. २५.०३.२०१५ ते दि. २७.०३.२०१५ रोजी रात्री ११.५९ पर्यंत
चलन बॅंकेत भरणा करण्याचा दिनांक (ज्या उमेदवारांनी मागास प्रवर्गातून खुल्या प्रवर्गात बदल केला आहे अशा उमेदवारांसाठी उर्वरीत फी भरण्याचा अंतिम दिनांक )
दि. ३०.०३.२०१५ रोजी बॅंकेच्या कार्यालयीन वेळेपर्यंत
ज्या उमेदवारांनी बॅंकेत दिनांक ३०.०३.२०१५ पर्यंत शुल्क जमा केले असेल त्यांच्यासाठी SBI शाखेकडून देण्यात आलेला Transaction Id अर्जामध्ये नमूद करून ऑनलाईन अर्ज स्विकारण्याचा अंतिम तारीख
दि. ३१.०३.२०१५ रोजी रात्री ११.५९ पर्यंत
भरतीचा प्रस्तावित आराखडा
१) लेखी परिक्षा
:
मे २०१५

२) लेखी परिक्षेचा निकाल
जून २०१५

३) कागदपत्र पडताळणी व वाहन चालन चाचणी
जुलै २०१५ पासून पुढे विभाग निहाय घेण्यात येईल

४) निवड यादी जाहिर
विभाग निहाय-वाहन चालन चाचणीच्या निकालानंतर

५) प्रशिक्षण व नियुक्ती कालावधी
विभाग निहाय अंतिम निकाल जाहीर झाल्यानंतरNo comments:

Contact Us

Name

Email *

Message *

| Copyright © 2013 Recruitment 2015 - MahaCityJobs.com